start

om mig

Konsultation | Träning | Gruppträning |
PT Online
| Duoträning | Företagsträning | CrossFit

Tester och mätningar | Kos
t | Priser


Hur jobbar jag som personlig tränare?

Konsultation
Steg ett är att boka in en kostnadsfri konsultation, vilket innebär ett möte där du redogör för din hälsa, träningsbakgrund, med mera. Det vill säga målsättningarna med din träning.

Denna information är nödvändig för mig som tränare för att kunna skräddarsy ett upplägg anpassat för just dig och dina behov. Vidare utvecklar vi tillsammans en planering som känns rimlig. Konsultationen är också ett tillfälle för dig som klient att känna av om förtroende och trygghet för mig finns där samt att personkemin fungerar, vilka alla är oerhört viktiga faktorer för att samarbetet ska fungera bra.

 

 

personligtraning

pt

massage

kontakt

rygglyft